Theo đó, ngoài phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp như hiện nay, người dân có thể lựa chọn yêu cầu cấp phiếu qua dịch vụ bưu chính hoặc đăng ký trực tuyến. Cá nhân có thể gửi hồ sơ yêu cầu cấp phiếu đến cơ quan có thẩm quyền, nộp lệ phí và nhận phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện hoặc có nhu cầu đăng ký cấp phiếu trực tuyến thì truy cập vào trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thông tin vào tờ khai trực tuyến.


Người dân đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến tại Sở Tư pháp TP HCM, sáng 18-9

Người dân đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến tại Sở Tư pháp TP HCM, sáng 18-9

Kết quả giải quyết yêu cầu cấp phiếu sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phiếu để người dân theo dõi và chủ động đến nhận kết quả.

Tin - ảnh: H.Nhung