Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cho biết sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, có 8 người tự ứng cử gửi đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH. Như vậy, tổng số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 82 người, trong đó có 40 người tự ứng cử và 42 người được giới thiệu ứng cử. Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, có thêm 8 người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu đã tự nguyện xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử ĐBQH TP HCM là 36 người
Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử ĐBQH TP HCM là 36 người

Theo ông Lưu, số người ứng cử được cử tri nơi cư trú và làm việc tín nhiệm đạt tỉ lệ trên 50% là 44/74 người; dưới 50% là 30/74 người. Ngoài ra, có 8 người ứng cử bị các cơ quan chức năng và cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn ứng cử. “Danh sách ứng cử ĐBQH tại TP HCM sẽ là 36 người, trong đó ngoài Đảng có 5 người, nữ 15 người, dân tộc có 3 người, tôn giáo có 2 người, người trẻ (dưới 40 tuổi) là 6 người” - ông Lưu cho biết.

Tại hội nghị, 100% ĐB tham dự đồng ý giới thiệu 36 người ứng cử ĐBQH khóa XIV. Trong đó có 2 người tự ứng cử là ông Lâm Thiếu Quân (đại biểu HĐND TP khóa VIII, Giám đốc Công ty Tiên Phong, ứng viên ngoài Đảng) và bà Nguyễn Thị Hồng Chương (thạc sĩ quản lý giáo dục; bí thư chi bộ Trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh).

Tin-ảnh: Ph.Anh