Cụ thể, nội dung của quy chế phối hợp công tác gồm phối hợp thực hiện việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo luật định; vận động nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp giúp đỡ đại biểu dân cử; phối hợp chuẩn bị các kỳ họp và triển khai nghị quyết của HĐND TP; phối hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát của Thường trực và các ban của HĐND TP…

Về nội dung quy chế tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP gồm tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM ký kết quy chế phối hợp công tác
Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM ký kết quy chế phối hợp công tác

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá cao hoạt động công tác quy chế phối hợp giữa các đơn vị đã đạt nhiều kết quả trong nhiệm kỳ 2011-2016 vì các cơ quan đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp.

Ông Tất Thành Cang đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cơ quan cần thực hiện nghiêm túc quy chế đã đề ra; bổ sung, điều chỉnh kịp thời các nội dung phát sinh, các nội dung còn khó khăn, vướng mắc phù hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung; tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tăng cường kiểm tra công tác giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND TP và công tác trả lời kiến nghị cử tri, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng