Ngày 14-7, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (2007-2017).

TP HCM xóa mù chữ trước thời hạn - Ảnh 1.

Các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 11 nhận bằng khen của Thành ủy TP HCM Ảnh: BẢO NGHI

Về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã hội học tập, báo cáo tại hội nghị cho biết TP HCM đã hoàn thành phổ cập bậc trung học vào năm 2008 và đến nay vẫn tiếp tục duy trì vững chắc chuẩn phổ cập; nhiệm vụ xóa mù chữ đạt được mục tiêu trước thời hạn 1 năm theo Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010".

TP vẫn đang giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận năm 2012. Về phổ cập giáo dục THCS: bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch và quy định; hiện có 100% phường, xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, 96,79% đối tượng từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS; hơn 87 đối tượng từ 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT.

Để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11, gắn với đặc thù cụ thể, tránh tình trạng khoán trắng cho ngành giáo dục.

Ông Tất Thành Cang yêu cầu mọi đảng viên của TP chung tay xây dựng, phát triển mạnh hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng "TP học tập".

Dịp này, Thành ủy TP HCM đã khen thưởng 46 tập thể và 14 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 11. 

TRƯỜNG HOÀNG