Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm của 4 môn toán, văn, ngoại ngữ và môn chuyên (nhân hệ số 2).

Điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên là tổng điểm của 3 môn văn, toán, ngoại ngữ.  Theo đó, điểm chuẩn chung của lớp không chuyên ban A  hệ chính thức: 40,75 điểm, hệ dự bị: 39 điểm; ban B, hệ chính thức:35,25 điểm, dự bị: 33,75 điểm; ban C, hệ chính thức: 33,50 điểm, không có hệ dự bị; ban D, hệ chính thức: 40,25, dự bị: 38,75 điểm; ban D Nga, hệ chính thức: 32 điểm, không có dự bị; ban D Trung, hệ chính thức: 31,25 điểm, không có dự bị. Thời hạn nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 10 đến 13-7, sau ngày này nhà trường sẽ xóa tên nếu học sinh không đến lớp nộp hồ sơ.

Y.Thy