Điều kiện được nhận vào lớp chuyên là điểm trung bình môn từ 5 điểm trở lên (tổng cộng từ 25 điểm trở lên), không có môn nào dưới 2 điểm, điểm môn chuyên phải từ 12 điểm trở lên (đã nhân hệ số 2).

Năm học này Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 3 lớp không chuyên, gồm 2 lớp chính thức (1 lớp ban A và 1 lớp ban D) và 1 lớp dự bị (ban A). Lớp chính thức ban A tuyển học sinh dự thi chuyên toán điểm chuẩn từ 27,125 điểm trở lên và học sinh dự thi chuyên lý đạt điểm chuẩn từ 17,50 điểm trở lên. Lớp chính thức ban D tuyển học sinh dự thi chuyên văn có điểm chuẩn từ 24,375 điểm trở lên và học sinh dự thi chuyên Anh có điểm chuẩn từ 27,75 điểm trở lên. Lớp dự bị ban A tuyển học sinh dự thi chuyên toán từ 25,25 điểm trở lên và học sinh dự thi chuyên hóa từ 26,75 điểm trở lên. Điều kiện được nhận vào lớp không chuyên còn phải bảo đảm không có bài thi nào bị điểm 0.

Thời hạn nhận đơn xin phúc khảo lại các bài thi từ ngày 10 đến hết ngày 12-7, thời hạn nhận hồ sơ nhập học từ ngày 10 đến hết ngày 13-7.

Y.Thy