Chất lượng không khí ven đường bị ô nhiễm ở mức cao, chưa có dấu hiệu cải thiện. Nồng độ ozone đo ở trạm Hồng Bàng ít có dao động, trong khi khu vực Sở Khoa học và Công Nghệ (đường Điện Biên Phủ, quận 3) tăng 3,1 lần.
Tại khu vực dân cư, chất lượng không khí tương đối tốt nhưng vào một vài thời điểm nồng độ bụi PM10, khí ozone đo ở trạm Quang Trung, Thảo Cầm viên, quận 2 tăng cao, vượt tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh cho phép.

Đặc biệt tại quận 2, nồng độ SO2 tăng 2,9 lần so với năm trước; tại khu vực Quang Trung, chất lượng không khí đang có chiều hướng xấu đi do việc thi công các công trình cầu vượt và đường dẫn đang trong giai đoạn thi công cao điểm.

THeo SGGP