Theo ban tổ chức, các cây xanh được trồng không chỉ tạo bóng mát, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn có giá trị nhắc mọi người luôn nhớ đến công lao của Bác Hồ đối với đất nước. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của TPHCM nhằm hướng đến kỷ niệm 121 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch (19.5.1890 - 19.5.2011) và 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2011).

T.Nhàn