VỀ GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG:

Trân trọng tiếp thu ý kiến của nhân dân

Tin mới

08/01/2013 23:59

Chậm nhất đến ngày 15-3, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 8-1, Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã mở hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo). Chủ trì hội nghị là các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo; ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo.


Về quyền sử dụng đất, dự thảo sửa đổi Hiến pháp quy định đây là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ.
Trong ảnh: Nông dân ĐBSCL canh tác hoa màu. Ảnh: NGỌC TRINH

Bổ sung thiết chế hiến định độc lập

Theo báo cáo về những nội dung cơ bản của Dự thảo do ông  Uông Chu Lưu  trình bày, Dự thảo đã bổ sung 3 điều mới quy định về 3 thiết chế hiến định độc lập. Đó là Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước.

Hội đồng Hiến pháp do QH thành lập là cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp, có thẩm quyền kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do QH, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao ban hành; kiến nghị QH xem xét lại văn bản quy phạm pháp luật khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước trước khi trình QH, Chủ tịch nước phê chuẩn.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu QH; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhằm góp phần thể hiện tính khách quan trong chỉ đạo tổ chức bầu cử. Dự thảo quy định Kiểm toán Nhà nước do QH thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, có chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính và tài sản quốc gia.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo là công việc hệ trọng của quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của nhân dân. “Ý kiến góp ý của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo”- ông Hùng nhìn nhận.

Đề nghị chia làm 2 đợt

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Ban Biên tập Dự thảo, cho biết kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân quy định chậm nhất là đến ngày 15-3, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH phải được gửi đến Ủy ban Thường vụ QH.
Cùng ngày, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương phải được gửi đến Chính phủ; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam phải được gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp.
Chậm nhất đến ngày 31-3,  Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ gửi báo cáo tổng hợp ý kiến đến Ủy ban Dự thảo.

Tiếp đó, muộn nhất là ngày 20-4, Ban Biên tập Dự thảo  phải trình Dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo và dự kiến những vấn đề cần giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân để chỉnh lý các nội dung của Dự thảo; trình Ủy ban Dự thảo xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM,  đề nghị nên chia làm 2 đợt để tổng hợp báo cáo và giá trị tổng hợp của 2 đợt là như nhau, đợt 1 nên là vào ngày 15-3 và đợt 2 vào ngày 5-4. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tán thành đề xuất của bà Ánh nhưng điều chỉnh lại thời gian của đợt 2 là vào ngày 31-3.
Ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, đề xuất mở rộng thêm phạm vi của các cấp chính quyền trong việc triển khai lấy ý kiến nhân dân tới cấp xã, huyện do trong kế hoạch chỉ thấy  triển khai tới cấp tỉnh, TP. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đồng ý đề nghị này nhưng lưu ý cần quy định cụ thể hơn để tránh trùng lắp ý kiến.

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân góp ý

Về công tác tư tưởng, tuyên truyền trong tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo, ông Đinh Thế Huynh đề nghị phải vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến để khi Hiến pháp chính thức ban hành thực sự là một văn bản kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ông Huynh cũng đề nghị phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân có nhiều lựa chọn phương thức thể hiện ý kiến góp ý.

THẾ DŨNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI