Ôn lại thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 69 năm qua, ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, nhấn mạnh xây dựng Đảng ta thực sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân; đồng thời với trách nhiệm chăm lo, hướng dẫn cho thế hệ trẻ, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu để thế hệ trẻ học tập, noi theo, tiếp bước, trở thành người thừa kế xứng đáng. “Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là hành trang quý giá, là động lực, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải gìn giữ thành quả ấy” - ông Nguyễn Hoàng Năng nói.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Rảnh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho PGS-TS Phan Xuân Biên
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Rảnh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho PGS-TS Phan Xuân Biên

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 40 đảng viên tròn tuổi Đảng. 

Tin-ảnh: Ph.Anh