Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã trao cho đồng chí Sanvador Valdes Mesa món quà của công nhân lao động (CNLĐ) và CĐ VN cho CĐ Cuba, gồm 10.000 USD và 3 máy tính xách tay. Đây là một phần trong tổng số tiền 2 tỉ đồng do CNLĐ và CĐ TPHCM quyên góp, ủng hộ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để mua gạo và máy tính gửi cho CNLĐ và CĐ Cuba trong thời gian tới.


Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng trao tặng quà đoàn kết cho Tổng Thư ký CĐ Cuba


Thay mặt CNLĐ và nhân dân Cuba, đồng chí Sanvador Valdes Mesa đã chân thành cảm ơn và đánh giá cao tình đoàn kết thủy chung, trong sáng mà CĐ và CNLĐ VN đã dành cho Cuba và khẳng định quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa phong trào công nhân và CĐ hai nước.


Đoàn đại biểu CĐ VN cũng đã dự cuộc gặp gỡ quốc tế đoàn kết với lao động và CĐ Cuba tại Cung Đại hội ở thủ đô La Habana. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng phát biểu khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ của CĐ VN đối với CĐ Cuba và nhân dân lao động Cuba. 

Tin - ảnh: Tr.V.Lý