Phát biểu tại lễ phong hàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quyết định phong hàm là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp của ông Huỳnh Ngọc Sơn trong hoạt động cách mạng 50 năm qua; đồng thời là niềm vui chung của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tham gia cách mạng từ năm 1965, trải qua nhiều cương vị chỉ huy trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ cuộc kháng chiến chống Mỹ đến chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, trên mỗi cương vị công tác, từ chiến sỹ giao liên đến Tư lệnh Quân khu 5, ông Huỳnh Ngọc Sơn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý của anh Bộ đội Cụ Hồ, là người chỉ huy kiên trung, bản lĩnh, có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội, ông đã cùng các Lãnh đạo Quốc hội, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, có nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước tin tưởng ông Huỳnh Ngọc Sơn sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng trao trọng trách, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn cám ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng đội, tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình 50 năm binh nghiệp.

Thượng tướng khẳng định dù ở cương vị nào cũng hết sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo HOÀNG GIANG (TTXVN/VIETNAM+)