Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1920 tại xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương- Thái Bình, tham gia cách mạng từ năm 1930, vào Đảng năm 1944.

Theo TTXVN, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhiệt liệt chúc mừng và nhấn mạnh, những lớp người đi sau sẽ mãi mãi biết ơn và noi theo tấm gương sáng của thế hệ cách mạng như đồng chí Nguyễn Đức Tâm.

B.T.Q