Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã long trọng trao Huân chương Sao Vàng cho Thượng tướng Song Hào.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Việc Nhà nước tặng thưởng huân chương cao quý cho Thượng tướng Song Hào không chỉ là sự ghi nhận công lao và khen thưởng đối với cá nhân Thượng tướng, mà đồng thời là sự đánh giá, biểu dương những đóng góp to lớn của các cán bộ lão thành cách mạng nói chung và các cán bộ lão thành cách mạng trong quân đội nói riêng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân ta. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Thượng tướng và gia đình, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của chúng ta.

B.T.A