Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh qua 10 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đảng bộ Khối DN trung ương đã từng bước khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các DN trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu Ảnh: TTXVN

Chỉ rõ những tác động từ bối cảnh thế giới, khu vực đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu DN; quản lý chặt chẽ, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của nhà nước tại DN; quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và lực lượng lao động; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước...

B.T.C