Triển khai nghiên cứu đồng thời cả lý luận cơ bản và ứng dụng

Tin mới

31/12/2012 22:45

Ngày 31-12-2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ năm 2012, hội đồng đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng. Bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, hội đồng đã lựa chọn 10 vấn đề để kịp thời tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận.
Phương thức tư vấn được đổi mới thông qua nhiều hoạt động chuyên môn của các tiểu ban, của Thường trực hội đồng; tích cực, chủ động phối hợp với ban, bộ, ngành hữu quan, các viện nghiên cứu, các chuyên gia trong việc xây dựng các báo cáo tư vấn cho Trung ương. Hội đồng cũng đã đẩy mạnh triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011 - 2015; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế...

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được đồng thời nhấn mạnh năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ khóa XI, hội đồng cần tích cực triển khai đồng thời cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, làm cơ sở cho Trung ương hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối chính sách; tiếp tục hoàn thiện cương lĩnh, chiến lược, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; mở rộng quan hệ quốc tế để tranh thủ tối đa các kinh nghiệm mới, kiến thức mới; khẩn trương triển khai các công việc phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới...

B.T.C
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI