Triển lãm châu bản, mộc bản triều Nguyễn - Ảnh 1.

Du khách xem triển lãm mộc bản triều Nguyễn

Triển lãm giới thiệu hơn 70 hình ảnh tư liệu và hiện vật phản ánh về lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất và con người Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung trong hành trình mở cõi về phương Nam. Cuộc triển lãm diễn ra đến ngày 16-6. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ hưởng ứng tuần văn hóa Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017.

Tin-ảnh: V.Hai