Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 24-7 với nhiều hình ảnh và tư liệu quý, như bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay. Một số hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ những năm 1930 đến khi Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bằng trận "Hải chiến Hoàng Sa", ngày 19-1-1974. Đặc biệt có 4 cuốn Atlas do nhà Thanh và chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản. Các Atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó. Cương giới cực Nam của Trung Quốc trong các Atlas này chỉ giới hạn đến Hải Nam. Bộ Atlas Universel do Philippe Vandermaelen (1795-1869), nhà địa lý học người Bỉ, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ, biên soạn; trong đó có bản đồ Partie de la Cochinchine ở tập 2 khẳng định Paracels (quần đảo Hoàng Sa) là thuộc Việt Nam.

Triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam - Ảnh 1.

Du khách đến tham quan khu trưng bày triển lãm

Tin-ảnh: Q.Nhật