Triển lãm trưng bày hơn 200 ấn phẩm, tư liệu quý, gồm các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20; bộ sưu tập bản đồ do Trung Quốc xuất bản và 1 bộ atlas Thế giới. Ngoài ra còn có bộ sưu tập 102 ấn phẩm xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20, những hình ảnh tư liệu thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa đã khẳng định và xác lập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hình ảnh sinh động tại triển lãm

Triển lãm trưng bày nhiều bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cuộc triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo này.

Triển lãm kéo dài đến ngày 27-4.

Tin-ảnh L.Trường