Theo TS Vinh, với các hành động thực hiện trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam vừa qua, Trung Quốc đã vi phạm nội dung các thỏa thuận song phương và đa phương về biển Đông. Trong đó, có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc (ký ngày 11-10-2011 tại Bắc Kinh).

Khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 theo mô phỏng của TS Trần Phú Vinh
Khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 theo mô phỏng của TS Trần Phú Vinh

Về khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, TS Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (IBLA), cho rằng quyết định của Tòa án Công lý quốc tế sẽ là chung thẩm, không có kháng án. Như một điều kiện để trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc, mỗi nước cam kết tự nguyện chấp hành quyết định của tòa án trong mọi vấn đề mà họ là thành viên. Trong trường hợp một quốc gia không tuân thủ phán quyết được đưa ra bởi tòa án, bên kia có quyền kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để buộc thi hành bản án.

Tin-ảnh: D.Cường