Các đơn vị thi công đã xử lý chống lún, chống nghiêng cho tháp Phước Duyên, một kiến trúc độc đáo trong kiến trúc chùa cổ Việt Nam. Tháp Phước Duyên, gồm 7 tầng tháp với chiều cao 22,83m, đã bị nghiêng khoảng 6-7 độ. Ngoài việc chống nghiêng thành công, các đơn vị thi công lần đầu tiên đã sử dụng sản phẩm men Pháp Lam để thay thế 21 con giao ngũ sắc gắn vào đầu các bờ quyết của tháp, với chất lượng đạt khoảng 85% so với giá trị gốc.

TTBTDTCĐ Huế cũng tiến hành tôn tạo các nhà bảo vệ bia và đại hồng chung, lầu chuông, lầu trống, nhà Bát bộ và nhà Lôi gia phía Đông và phía Tây, điện Địa tạng, đường và sân vườn chùa Thiên Mụ. Tổng vốn đầu tư cho công trình gần 15 tỷ đồng.

Theo SGGP