Cụ thể, sẽ tổ chức lưu thông một chiều cho tất cả các phương tiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hướng từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cầu Bình Triệu), đường Đinh Bộ Lĩnh (hướng từ cầu Bình Triệu đến Bạch Đằng). Đồng thời, lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã 5 Đài Liệt sĩ.

 

Hg.Nam