* Phóng viên: Người dân rất băn khoăn việc có nhiều cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là sai phạm nhưng chẳng thấy ai từ chức vì vậy có cần thiết phải thể chế hóa quy định về từ chức trong dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, thưa ông?

Từ chức là bình thường

- Bộ trưởng Hà Hùng Cường:  Nếu có quy định việc từ chức thì có thể quy định trong các luật khác như Luật Giám sát của Quốc hội (QH), HĐND; không nhất thiết phải quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ. Tuy nhiên, quy định về từ chức trong Luật Tổ chức cán bộ đã quy định thì đó cũng là một cái tốt, mang tính bao quát, phủ rộng tới tất cả các loại cán bộ có chức vụ, quyền hạn được giao. Ngoài ra, vấn đề từ chức cũng quy định thêm ở Luật Giám sát của QH, HĐND thì càng tốt.

Tiến tới, luật pháp phải quy định rõ mỗi chức danh phải có chức năng nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm rõ ràng thì quy định về từ chức mới hiệu lực.

* Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ đang được xây dựng nếu đưa vào quy định về từ chức thì có cơ sở pháp lý để dễ soi chiếu khi có sai phạm?

- Không chỉ nên xoáy sâu vào Luật Tổ chức Chính phủ. Tôi cho rằng ngay cả các đại biểu QH, không phải ai cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Đại biểu QH chính là chính khách được nhân dân bầu ra để thực hiện quyền lực cao nhất. Cần phải nói một cách công bằng, chỉ nên quy định chung chứ không nên xoáy vào Luật Tổ chức Chính phủ hay Luật Tổ chức QH.

Ý ông là phải quy định về việc từ chức trong tất cả các luật liên quan, ngay cả việc “xin tự rút lui” của đại biểu QH?

- Tôi thấy ở các nước cũng không quy định trong luật về từ chức. Đó là một phạm trù về đạo đức công vụ. Ở nước ngoài, quan chức có thể dễ dàng từ chức sau khi có sai phạm. Chỉ cần người ta phát hiện ra trong hoạt động bầu cử có sử dụng tài chính bất minh thì cũng phải từ chức. Còn ở Việt Nam, công tác cán bộ là công tác số một của Đảng. Đảng giao nhiệm vụ cho anh, khi anh từ chức, anh cũng phải báo cáo tổ chức. Đảng giao nhiệm vụ, ra trung ương biểu quyết và đưa ra cơ quan QH để phê duyệt. Trừ khi anh sai phạm rõ ràng.

 

Sinh viên ĐH chính quy mới được hoãn nhập ngũ

Chiều 3-11, QH đã nghe tờ trình dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng để bảo đảm đủ thời gian huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đã quy định thống nhất thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 24 tháng.

Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, việc quy định độ tuổi gọi công dân nhập ngũ trong thời bình từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi khiến tỉ lệ công dân có trình độ ĐH trở lên được gọi nhập ngũ hằng năm thấp. Vì vậy, dự án luật bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi đối với công dân học ĐH đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Về đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục là quá rộng. Dự án luật quy định chỉ tạm hoãn đối với đối tượng là học sinh phổ thông, sinh viên đào tạo tại các trường ĐH chính quy và bãi bỏ quy định về việc tạm hoãn đối với công dân “đi xây dựng vùng kinh tế mới trong 3 năm đầu”.

Báo cáo thẩm tra do ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, trình bày đồng tình với thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng. Ông Khoa cũng cho biết: Đa số ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với quan điểm chung là cần giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình và đề nghị ban soạn thảo cần rà soát các đối tượng tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

N.Quyết - T.Kha

 

Bảo Trân ghi