Trong quá trình thanh tra, huyện Chư Sê đã phát hiện từ năm 2011-2014, UBND thị trấn Chư Sê tiến hành thu các quỹ quốc phòng an ninh, tình nghĩa, phòng chống bão lụt, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gần 1,8 tỉ đồng nhưng chỉ nộp vào ngân sách hơn 837 triệu đồng. Số tiền bị chiếm dụng là hơn 958 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra, ông Trịnh Xuân Thiện, kế toán của UBND thị trấn Chư Sê, đã cung cấp cho thanh tra huyện kiểm tra các giấy nộp tiền khác (bản sao từ Kho bạc Nhà nước huyện Chư Sê) nhưng thanh tra huyện đã không chấp nhận vì các giấy nộp tiền này không phải đã thu từ những năm 2010 về trước.

Thanh tra huyện đã đề nghị UBND huyện Chư Sê yêu cầu ông Trần Đức Thoan, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, báo cáo bằng văn bản.

Ông Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê, cho rằng việc vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính tại UBND thị trấn Chư Sê đã có dấu hiệu của tội “Tham ô” và “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Được biết, ông Trần Đức Thoan đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của thanh tra huyện 350 triệu đồng.

Hoàng Thanh