Đó là hình ảnh ớn lạnh nhưng lại dễ bắt gặp tại khu vực hồ Đá (Làng ĐH Thủ Đức).

Cận cảnh trò chơi nhảy hồ nguy hiểm. (Thực hiện: Quốc Chiến)

Quốc Chiến