Hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa 2 nước

Hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa 2 nước

Kết thúc hội đàm giữa Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn và Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Mỹ do ngài Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, làm trưởng đoàn, hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa 2 nước.

Phát biểu trong buổi họp báo sau đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng nhằm định hướng hợp tác song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, bao gồm: Hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh (tìm kiếm quân nhân mất tích, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn vật liệu nổ còn sót lại); trao đổi đoàn; đối thoại, tham vấn; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, an ninh biển; đào tạo; quân y; tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của các nước ASEAN Mở rộng - PV) và các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu và khả năng.

Bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng nhằm tăng cường hữu nghị, hiểu biết, xây dựng lòng tin; làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ash Carter trao đổi Bản Tuyên bố Tầm nhìn chung sau khi ký kết

Bộ trưởng Quốc phòng nước ta cho biết về nội dung tăng cường hợp tác về an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi bên, phía Mỹ sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cũng như sẽ hỗ trợ một số trang bị cho lực lượng này.

"Tuyên bố này có mục tiêu, nguyên tắc là hai bên sẽ tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, tôn trọng thể chế chính trị của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của mỗi nước, không can dự vào công việc nội bộ của nhau"- Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.

"Đúng như những gì mà Đại tướng Phùng Quang Thanh  và tôi đã tái khẳng định trong cuộc hội đàm sáng nay, cả hai chúng tôi đã cùng cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng của chúng ta, đặt ra  nền tảng cho quan hệ đối tác của chúng ta trong vòng 20 năm tới nữa. Bản Tuyên bố Tầm nhìn chung mà chúng tôi đã cùng ký kết ngày hôm nay sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện những điều đó" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu.

Bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng nhằm tăng cường hữu nghị, hiểu biết, xây dựng lòng tin; làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương, với nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của mỗi nước và không làm phương hại an ninh của nước khác.

Tin-ảnh: D.Ngọc