Ông Vũ Trọng Kim chúc mừng những thành quả toàn diện, đáng hoan nghênh mà nhân dân và Nhà nước Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. “Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia năm 2009, 2010; Hội nghị gặp gỡ giữa tổ chức Mặt trận 3 nước Việt - Lào - Campuchia năm 2011 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước và nhân dân hai nước” - ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Ông Vũ Trọng Kim (phải) tiếp ông Min Khin vào chiều 30-7. Ảnh: TTXVN
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị năm 2012 và một số vấn đề trong hợp tác, phát triển giữa tổ chức mặt trận hai nước thời gian tới.
B.Phượng