Theo TTXVN, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, hợp tác quý báu mà chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Việt Nam thời gian qua; mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục… Song song đó, quốc hội hai nước cũng cần tăng cường các hoạt động phối hợp nhằm bảo đảm cho các chương trình, dự án hợp tác của hai chính phủ đạt hiệu quả thiết thực hơn vì lợi ích mỗi bên.

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết Chính phủ Đan Mạch sẽ tiếp tục viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước. Các doanh nghiệp Đan Mạch cũng rất mong muốn tiếp tục đầu tư, hợp tác kinh doanh nhiều hơn tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh.

P.Hồ