Trong bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao hội nghị đã lựa chọn chủ đề an ninh lương thực và giảm đói nghèo ở nông thôn, tập trung thảo luận nhiều vấn đề rất thiết thực đang đặt ra nhằm bảo đảm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và đóng góp vào nỗ lực giảm đói nghèo.

Thủ tướng cũng chia sẻ thành công trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam trong 23 năm qua khi đóng góp vào thị trường gạo thế giới trên 80 triệu tấn và hiện nay còn xuất khẩu nhiều nông lâm thủy sản với khối lượng lớn, xếp vị trí cao trên thế giới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của FAO, của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo.

B.Trân