Không chỉ tụt bậc về thứ hạng, điểm số đánh giá của nước ta cũng đi xuống. Ở bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đạt tổng điểm 4,1 trên mức tuyệt đối là 7, được xếp hạng cùng nhóm với một số nước và vùng lãnh thổ: Ukraine, Uruguay, Seychelles, Georgia… Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có 2 quốc gia xếp hạng kém Việt Nam là Campuchia và Đông Timor.

Theo số liệu của WEF, hiện Việt Nam có mức thu nhập GDP bình quân đầu người là 1.374 USD.

T.Hà