Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, cụ thể là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Lọc dầu số 1 ở Dung Quất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro; và tăng sản lượng điện ở VN. Hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch trao đổi thương mại VN - Nga lên 700 triệu USD năm 2002 (tăng 100 triệu USD so với năm trước).

 

T.Đ.D