Một con voi con chết trong VQG Yok Đôn
Trong lúc tuần tra ngày 12-7, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn phát hiện một con voi khoảng 6-7 tháng tuổi, nặng gần 1 tạ, nằm chết cạnh hồ nước tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc VQG. Theo ông Luân, voi chết có thể do bị đàn voi dẫm đạp trong khi đi uống nước.
Như vậy, từ 2010 đến nay, tại VQG Yok Đôn đã phát hiện 5 con voi con chết do bị voi mẹ dẫm đạp và ngạt nước.
Tin - ảnh: C. Nguyên