° Phóng viên: Báo chí phương Tây đưa tin đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên đòi lập nhà nước Đềga tự trị, đòi đất, đòi tự do tôn giáo. Qua chuyến công tác, tiếp xúc với bà con dân tộc ở Tây Nguyên vừa qua, xin Chủ tịch cho biết rõ về sự thật?

- Chủ tịch Phạm Thế Duyệt: Đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt. Con số chỉ vài ngàn người trong tổng số 5 triệu đồng bào dân tộc Tây Nguyên bị xúi giục, cưỡng ép tham gia đợt biểu tình vừa qua đã chứng minh điều đó. Các thế lực phản động, thù địch muốn gây chia rẽ dân tộc, muốn phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, vi phạm chủ quyền đất nước. Nhưng, đại đa số đồng bào Tây Nguyên yêu nước, đi theo đường lối đúng đắn của Đảng, không bị bọn phản động lừa gạt. Thực tế, không có chuyện phân biệt, cấm đoán đồng bào dân tộc theo đạo Tin Lành. Còn, cái gọi là đạo Tin Lành Đềga là do bọn phản động đề ra, làm bình phong cho cái gọi là “nhà nước Đềga”, thì ta kiên quyết cấm hoạt động.

° Báo chí phương Tây đưa tin ta giết chết 400 người Thượng và bắt giam nhiều người. Chủ tịch đã vào trong đó và qua báo cáo của đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam đang ở Tây Nguyên, xin Chủ tịch cho biết ý kiến về việc này?

- Đây là sự vu cáo, bịa đặt 100% với ý đồ rất xấu. Việc ẩu đả, bị thương là có thật. Người chết cũng có thật, nhưng chỉ có 2 người bị chết do họ ném đá vào nhau và do xe công nông lật, đè chết khi họ tham gia biểu tình. Ngay cả chiến sĩ công an khi tham gia tuyên truyền, giải thích cho bà con cũng bị bọn phản động, quá khích gây thương tích. Đúng là có những người quá khích tham gia biểu tình, gây rối đã bị tạm giữ. Nhưng đã được thả ra. Vì đấy là những đồng bào vì nhận thức chưa đúng, bị bọn phản động lừa gạt, khi được tuyên truyền đã nhận ra và trở về làm ăn bình thường.

° Vậy theo Chủ tịch, nguyên nhân chính của vụ hàng ngàn đồng bào các tỉnh bị xúi giục, ép buộc tham gia vụ gây rối ở Tây Nguyên vừa qua là gì?

- Có thể khẳng định: nguyên nhân chính của sự việc trên là do âm mưu của bọn phản động trong nước thực hiện một “kịch bản” do các thế lực chống đối Việt Nam ở nước ngoài đề ra, trong đó có những phần tử người Việt sống lưu vong ở nước ngoài. Trước ngày xảy ra sự việc trên, một trang web của tổ chức “Đảng cấp tiến xuyên quốc gia” đã có những bài viết dự báo trước cả sự kiện này sẽ xảy ra ở Tây Nguyên. Tiếp đó, bọn chúng ra sức bịa đặt các thông tin, đưa tin sai sự thật nhằm kích động, gây rối, phá hoại chúng ta.

° Ngoài những nguyên nhân nói trên, theo Chủ tịch, chúng ta có thiếu sót gì khi để bọn phản động xúi giục, ép buộc một số bà con tham gia vụ gây rối này?

- Có điều phải khẳng định là: Sau gần 30 năm giải phóng, thống nhất đất nước, bộ mặt các tỉnh Tây Nguyên có sự thay đổi rất lớn, nhiều công trình như các nhà máy thủy điện, đưa điện về bản làng, khai thác tiềm năng của Tây Nguyên. Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết về chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân, mà tiêu biểu gần đây là Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII. Sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Pháp lệnh Tôn giáo. Có thể nói, Đảng ta trước sau như một tôn trọng chính sách tự do, tín ngưỡng của nhân dân. Theo tôi, có một nguyên nhân là do khi đưa chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở Tây Nguyên, ở nơi này, nơi khác, cán bộ chưa thực hiện tốt.

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, chúng ta còn có những khuyết điểm như: Một số chủ trương, chính sách thực hiện thiếu đồng bộ, kém hiệu quả, thiếu chiều sâu, hiệu quả thiết thực chưa cao. Khoảng cách về đời sống, văn hóa giữa miền xuôi và miền núi còn chênh lệch lớn. Đồng bào các tỉnh Tây Nguyên có tỷ lệ đói nghèo còn cao (17%), trình độ văn hóa thấp. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở thiếu và yếu, nhiều người đi xuống với dân còn phải nhờ phiên dịch, không gần dân và hiểu dân. Do đó, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với dân còn hạn chế.

° Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ có những biện pháp gì để góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với đồng bào nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng, thưa Chủ tịch?

- Theo tôi, công việc đầu tiên mà các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên phải thực hiện là góp phần tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu được âm mưu thâm độc của bọn phản động, không nghe theo sự dụ dỗ, kích động của bọn xấu.

Về lâu dài, Mặt trận sẽ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, với các mục tiêu cụ thể như: xóa đói giảm nghèo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa; xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Về công tác cán bộ ở các tỉnh Tây Nguyên, miền núi, phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở là con em đồng bào dân tộc. Trước mắt, các cấp chính quyền địa phương cần sớm khắc phục tình trạng đồng bào thiếu đất sản xuất. Ngoài ra, cần vận động toàn dân tham gia xóa nhà tranh, tre lụp xụp cho đồng bào các tỉnh Tây Nguyên. Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc sẽ cùng các vị giáo chức tham gia tuyên truyền, vận động bà con giáo dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của bọn phản động.

° Xin Chủ tịch cho hỏi một câu cuối: bọn cố ý chống lại Nhà nước, kích động, xúi giục, lôi kéo người dân sẽ bị xử lý như thế nào?

- Chính sách của Đảng và Nhà nước ta rất rõ ràng. Đối với người lầm đường lạc lối, bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục, chúng ta có chính sách giáo dục, khoan hồng. Còn đối với những phần tử cố tình chống lại đường lối, chính sách của Đảng thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

° Xin cảm ơn Chủ tịch

Theo SGGP