Chùa Trăm Gian đã bị phá dỡ một số hạng mục
Tại cuộc họp, UBND huyện Chương Mỹ kết luận các tập thể và cá nhân phải làm kiểm điểm gồm: chủ tịch UBND xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ), trưởng và phó Ban Quản lý Di tích chùa Trăm Gian, Phòng Văn hóa (UBND huyện), trưởng và phó (phụ trách) Phòng Văn hóa, UBND huyện, ông Vũ Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã. Ngoài ra, phía nhà chùa cũng phải tường trình vụ việc.

Cũng theo ông Đông, địa phương sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân. Việc làm tường trình, kiểm điểm và tự đề xuất hình thức kỷ luật phải xong trước ngày 14-9.

Ngày 6-9, huyện Chương Mỹ sẽ cùng với các sở, ngành liên quan kiểm kê, phân loại các hạng mục chùa Trăm Gian đã bị phá dỡ để đề xuất phương án phục hồi.

T.Dũng