Khi đương sự có gợi ý đưa tiền bồi dưỡng thì không có thái độ dứt khoát và không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cơ quan xử lý. Bản thân thư ký Vân cũng cảm thấy không còn đủ uy tín ở trong ngành nên đã làm đơn xin nghỉ việc.

Tuần tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng của TAND TPHCM sẽ xem xét hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với thư ký Vân.

T.Bình