Nông dân đã dùng các loại thuốc phun trừ nhưng mật độ dòi vẫn không giảm. Trạm đã hướng dẫn bà con dùng các loại thuốc đặc hiệu kết hợp với các biện pháp thủ công để phòng trừ.

Vùng rau chuyên canh Trà Quế rộng 20 ha, bình quân mỗi ngày cung cấp 8 tấn rau sạch cho thị trường.

K.Sơn