Từ trước đến nay, hầu hết các ca cấp cứu nặng cần điều trị bằng kỹ thuật cao tại Tây Nguyên đều phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở TPHCM. Việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ đáp ứng được nhu cầu khám - chữa bệnh kỹ thuật cao, tiến tới thực hiện các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu cho người dân Tây Nguyên và một số tỉnh của Lào, Campuchia.

L.Hồ