Xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Tin mới

26/12/2011 23:33

Một trong ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

Theo TTXVN, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI sáng 26-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, nêu hai đề án quan trọng để hội nghị tập trung thảo luận, gồm “Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020” và “Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Về “Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba khâu đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Đây là vấn đề lớn, rất khó, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùng, địa phương và cả nước. Do vậy, cần phải xác định rõ phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo thì mới có thể triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN
Đề án đề cập toàn diện cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, bao gồm 10 lĩnh vực: Giao thông, năng lượng, thủy lợi, đô thị,  khu công nghiệp, thương mại, thông tin, giáo dục - đào tạo, y tế và văn hóa - thể thao. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến từng lĩnh vực, phân tích, đánh giá chính xác thực trạng tình hình kết cấu hạ tầng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua.
Trên cơ sở đó, Trung ương xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng chung của cả nước để định hướng phát triển, xây dựng cho từng vùng: vùng động lực phát triển, vùng đô thị và nông thôn; vùng công nghiệp, dịch vụ, vùng nông nghiệp, các tỉnh, TP.

Để thực hiện có hiệu quả đề án, Tổng Bí thư yêu cầu cần thống nhất về chủ trương và giải pháp tập trung ưu tiên đầu tư đối với một số dự án, công trình lớn, đặc biệt quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm, chậm nhất vào năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý cần huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong nước và nước ngoài để thực hiện đề án và khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đối với “Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Do đó, tại hội nghị lần này, Trung ương cần thảo luận, ra nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

Căn cứ vào nhận định trong văn kiện Đại hội XI và tình hình thực tiễn, Bộ Chính trị kiến nghị Trung ương chọn ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị cần đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, không phiến diện; đi sâu phân tích, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu. 

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 26 đến 31-12. Tại hội nghị, cùng với việc xem xét, quyết định đề án về xây dựng Đảng và thảo luận, cho ý kiến về đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, BCH Trung ương sẽ cho ý kiến về các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.

DUY QUỐC
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI