Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá trong suốt 71 năm qua, kể từ khi được thành lập vào ngày 7-9-1945, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tác chiến đã làm tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Chủ tịch nước cho rằng tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chủ tịch nước chỉ rõ: “Nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Chủ tịch nước gặp mặt các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước gặp mặt các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch nước, tình hình trên đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra. Đối với Cục Tác chiến, Chủ tịch nước đề nghị cần tăng cường công tác nắm chắc tình hình, trên cơ sở đó tích cực, chủ động tham mưu kịp thời và chính xác với Đảng, nhà nước, quân đội những vấn đề cấp bách và lâu dài, những vấn đề mang tính then chốt, chiến lược trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 (huyện Củ Chi, TP HCM).

Chúc mừng thành tựu quan trọng trong suốt hơn 50 năm từ ngày thành lập sư đoàn, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, trước sự tác động của tình hình thế giới và khu vực, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng quân đội tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị và công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình các thương binh, liệt sĩ của đơn vị.

G.Nguyên