Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Đảng bộ thị xã Thủ Dầu Một cần phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển dịch vụ, chú trọng dịch vụ có chất lượng cao; đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách xã hội, không còn hộ nghèo; nâng chất lượng giáo dục, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Ông Tô Huy Rứa cũng chỉ đạo cần tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển thị xã Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I xanh, văn minh, hiện đại; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 2-7.

V.Hùng