Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với những phương hướng xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương trong những năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và là trung tâm lớn của cả nước và quốc tế về du lịch, văn hóa đặc sắc; khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu và GD-ĐT đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.


Để thực hiện phương hướng này, Bộ Chính trị yêu cầu Thừa Thiên – Huế cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Gắn xây dựng, phát triển tỉnh trong mối quan hệ hữu cơ với các tỉnh, TP trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây, trục Quốc lộ 1A và đường bộ cao tốc để thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới. Thừa Thiên - Huế cần làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, theo hướng TP dịch vụ, du lịch văn minh, hiện đại; phối hợp với Đà Nẵng và Quảng Nam đẩy nhanh đô thị hóa cụm đô thị động lực số 2: Chân Mây - Đà Nẵng - Điện Nam - Điện Ngọc - Hội An...


Theo TTXVN, Bộ Chính trị giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo quy hoạch xây dựng Thừa Thiên - Huế thành TP trực thuộc Trung ương trong những năm tới với việc hình thành cụm đô thị động lực. Trong đó, TP Huế là đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân.

B.T.Q