Hai mặt chính của bức tượng gắn bảng đồng ghi câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và trích nghị quyết Đại Hội đồng Tổ chức Văn hóa - Giáo dục LHQ (UNESCO) tháng 11-1987: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Việt Nam”. Tượng đài dự kiến hoàn thành cuối năm nay và tổ chức khánh thành đầu năm 2002.

P.Dương