Xây lại nền móng giáo dục

Tin mới

25/02/2014 23:18

Thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo l Quý II/2014, ban hành Đề án Xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015

Ngày 25-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã trình bày báo cáo 3 đề án: Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (viết tắt là Chương trình hành động); Đề án thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD-ĐT; Đề án Xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015.

Cần đổi mới từ gốc

Theo Đề án Xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015, hạn chế của chương trình hiện nay là chưa khắc phục được lối dạy học truyền thụ một chiều; phương thức kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục còn lạc lậu; chương trình chưa chú trọng đến tính liên thông giữa các bậc học...

Về lộ trình thực hiện đề án, giai đoạn 2014- 2015 sẽ xây dựng chương trình tổng thể, chương trình môn học và biên soạn các sách giáo khoa thử nghiệm các lớp 1, 6 và lớp 10. Giai đoạn 2016-2022, hoàn thành việc thử nghiệm và ban hành chương trình sách giáo khoa mới, biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn học của các lớp còn lại.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu bớt thành viên các bộ trong Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu bớt thành viên các bộ trong Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng song song với đổi mới chương trình, sách giáo khoa, thi cử, Bộ GD-ĐT cần khởi động ngay việc xây dựng hệ thống GD-ĐT mới của Việt Nam. “Đợi hết vòng đời 12 năm của chương trình và sách giáo khoa hiện nay rồi mới bắt tay thiết lập hệ thống mới là quá chậm. Nền GD-ĐT nước nhà muốn đột phá thì cần xây lại hệ thống GD-ĐT” - ông Đam nhìn nhận.

Phó Thủ tướng phân tích GD-ĐT nguồn nhân lực đất nước “như chuyện con gà, quả trứng” mà nền móng đầu tiên phải làm là sắp xếp hệ thống GD-ĐT; rồi mới đến các bước xây dựng chương trình, sách giáo khoa, đổi mới thi cử, xã hội hóa vì ngân sách không thể đủ lo cho GD-ĐT. “Nếu chỉ lo thay đổi phần ngọn thì cuối cùng lại bất cập và không có lối ra”- ông Đam lo ngại.

Còn GS-TS Nguyễn Minh Đường, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhìn nhận cơ cấu hệ thống GD-ĐT hiện nay rất lộn xộn, phức tạp như 2 hệ trung cấp, 2 hệ cao đẳng… Nếu cứ sửa phần ngọn thì sẽ không thể tạo ra bước ngoặt về nâng cao chất lượng.

Tiếp thu tối đa ý kiến phản biện

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực cũng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Về Chương trình hành động, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phải ban hành sớm. Về Đề án Xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành GD-ĐT hoàn thiện trong quý II/2014. “Đồng thời, khởi động tổ chức xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc gia theo hướng mở, học tập suốt đời và có lộ trình thực hiện. Rút kinh nghiệm những lần đổi mới trước đây chưa có kết quả tốt” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD-ĐT trong tháng 3-2014 để tham mưu, giúp Thủ tướng đôn đốc thực hiện các chủ trương, chiến lược, chương trình, đề án có tính chất liên ngành, đa ngành về GD-ĐT phát triển nguồn nhân lực...  Thành phần Ủy ban có Chủ tịch là Thủ tướng, 2 Phó Chủ tịch là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực phải mở rộng thêm giới chuyên gia tư vấn, bớt thành viên các bộ để tập trung vào tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến. 

Bài và ảnh: Thế Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI