Theo TTXVN, khu phố cổ nằm trên địa bàn 10 phường của quận Hoàn Kiếm, có tổng số dân theo kết quả điều tra khảo sát năm 2009 khoảng 66.660 người với mật độ 840 người/ha.
Tuy nhiên, theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2020, khu vực này phải giảm mật độ dân số xuống còn 500 người/ha (40.460 dân toàn khu vực) để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản vật thể của khu phố cổ; như vậy sẽ phải di chuyển 26.200 người.

Đề án có tính khả thi, ông Nguyễn Văn Khôi yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm tiếp thu những ý kiến của các sở, ngành và hoàn chỉnh, bổ sung dự án trong tháng 7 để trình các cấp, phấn đấu phê duyệt vào tháng 8-2011.

B.T.B