Ngày 11-7, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày tờ trình của Chính phủ xin ý kiến của UBTVQH về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Tờ trình của Chính phủ thực hiện theo nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy TP Đà Nẵng phát triển; phân cấp mạnh hơn, toàn diện hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng là TP động lực của khu vực, TP công nghiệp trước năm 2020.

Về cơ chế tài chính, ngân sách, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ đề xuất bổ sung cho Đà Nẵng hưởng tương ứng 70% số tăng thu so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP còn lại (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) và 70% số tăng thu so với dự toán các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. Từ năm ngân sách 2017, căn cứ mức bổ sung theo quy định nêu trên, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định và báo cáo QH.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất cơ chế phân cấp cho TP Đà Nẵng về các lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng. Đặc biệt, được quyết định chuyển quyền sử dụng đất tại những khu vực đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, UBND TP thực hiện phê duyệt điều chỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phiên họp này chỉ cho ý kiến về tài chính ngân sách, còn các nội dung khác như quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị thì chưa thể cho ý kiến ngay. “Theo tôi, nên “mở” một chút cho Đà Nẵng chứ không thể ngang với TP HCM, Hà Nội. Không nên vung tay quá nhiều, vung quá nợ công tăng cao thì Đà Nẵng sẽ gánh chịu hậu quả. Đặc thù có thể là 40% (Luật Ngân sách nhà nước cho phép 30%) chứ mức 60% thì quá cao, ảnh hưởng tới bội chi, nợ công của Đà Nẵng. Mức đặc thù thêm 10% so với hiện tại là ổn” - bà Ngân nhìn nhận.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển khẳng định về cơ chế đặc thù, Chính phủ cần cân đối, tính toán vì nhiều tỉnh, thành cũng sẽ xin cơ chế đặc thù nên phải hài hòa giữa các địa phương. Riêng với Đà Nẵng, UBTVQH đồng tình với cơ chế tỉ lệ thưởng vượt thu không quá 70% đối với 2 khoản vượt dự toán thu. Mức huy động thống nhất không quá 40% số thu ngân sách mà Đà Nẵng được hưởng, như cậy cao hơn luật quy định 10%. Mức này thấp hơn TP HCM và Hà Nội (hiện là 60%). “UBTVQH giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh ý kiến gửi từng thành viên UBTVQH và chuyển Chính phủ trước ngày 20-7” - ông Hiển nói.

Thế Dũng