Theo đó, 8 thủy đài hình nấm bằng bê-tông cốt thép với dung tích 1.200-8.500 m3 được xây dựng trong thời gian 1965-1969, có tình trạng bị thấm (ẩm, đóng rêu, tạo nhũ vôi, bong vữa tô trát…) nhưng mức độ không nặng, chỉ cần sửa chữa mặt ngoài là cho phép tiếp tục lưu lại công trình. Do đó, SAWACO đề xuất chuyển đổi 7 thủy đài hình nấm thành bể chứa nước dự trữ ngầm, trạm bơm tăng áp cấp nước trung gian.

Một trong 8 thủy đài hình nấm được đề xuất giữ lại làm di tích
Một trong 8 thủy đài hình nấm được đề xuất giữ lại làm di tích

SAWACO cũng đề nghị giữ lại 1 thủy đài hình nấm để làm di tích truyền thống cấp nước, tham quan…

Tin-ảnh: N.Phan