Ngày 21-7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên bàn thành phó.

Theo đó, chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với ngăn ngừa, cải thiện, bảo vệ môi trường; thu hút các nhà đầu tư, hoạt động sản xuất xây dựng hạ tầng xử lý triệt để chất thải gây ô nhiễm môi trường; ban hành chương trình, đề án, kế hoạch, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra trên địa bàn thành phố, gây tình trạng bức xúc trong nhân dân, có nhiều đơn thư phản ánh và dư luận xã hội.

Xử lý nghiêm hành vi xả chất thải bẩn ra môi trường

Chỉ thị của UBND TP Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi xả thải trộm chất thải nguy hại ra môi trường

Chỉ thị của UBND TP Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi xả thải trộm chất thải nguy hại ra môi trường

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, như: Sở Tài nguyên- Môi trường tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là tăng cường công tác hậu kiểm; rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với các dự án ngay từ giai đoạn thi công xây dựng, nhằm tăng cường kiểm soát các biện pháp kỹ thuật đối với các dự án trước khi đi vào vận hành chính thức; tổ chức quản lý, giám sát việc đăng ký thu gom, xử lý chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải nguy hại thuộc phạm vi trên toàn thành phố…


Sông Hậu rất dễ bị ô nhiễm do có nhiều nhà máy, xí nghiệp xả thải ra đây

Sông Hậu rất dễ bị ô nhiễm do có nhiều nhà máy, xí nghiệp xả thải ra đây

Đối với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, cần phải chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đảm bảo đấu nối 100% các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có phát sinh nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt theo quy định phải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường… Công an TP Cần Thơ tăng cường chỉ đạo các lực lượng sử dụng nghiệp vụ trinh sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành vi xả trộm chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt theo quy định ra môi trường…

Tin- ảnh: Công Tuấn