UBND TP nhận định sau thời gian áp dụng thí điểm mức xử phạt cao trong khu vực nội thành, nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật về giao thông đã được nâng cao. Trong đó, các hành vi lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè đã giảm đáng kể, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn và ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Q.Hiền