Việc từ chối tham gia các khóa đào tạo hoặc hoạt động khoa học, công nghệ vì định kiến giới cũng chịu mức phạt hành chính cao nhất; phạt từ 3-5 triệu đồng với hành vi phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam, nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc tiền lương, tiền công của lao động có cùng trình độ, năng lực.


Những cơ quan có thẩm quyền xử phạt những vi phạm này gồm Thanh tra ngành LĐ-TB-XH, chủ tịch UBND các cấp, công an, Bộ đội Biên phòng...

Q.An