Cục Quản lý dược yêu cầu 4 công ty này báo cáo việc tự ý điều chỉnh giá bán các mặt hàng mà báo chí nêu thời gian qua; kê khai lại giá thuốc của các mặt hàng nhập khẩu và gửi báo cáo về cục trước ngày 9-12.


Cục Quản lý dược cũng đã có quyết định rút số đăng ký của thuốc Tân hòa truy phong tê thấp thủy số đăng ký V1049-H12-10 ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường VN, do đã trộn trái phép tân dược vào đông dược.

N.Dung